REBEKI Odd Fellows Oddział Polski

REBEKI

NARODZINY „REBECA”

Pierwsze żeńskie loże „Rebeca” Zakonu Odd Fellows utworzono w USA w 1851 roku z inicjatywy Schuylera Colfaxa, działającego w Suwerennej Wielkiej Loży. Należeć do nich mogły wdowy, żony, siostry, matki i córki członków Odd Fellows. Organizacje te koncentrowały się przede wszystkim na działalności filantropijnej, a w ich pracach mogły również uczestniczyć także mężczyźni. Dopiero w 1898 r. amerykańskie loże stanowe uzyskały prawo tworzenia „Rebec” – również dla małżonek braci. Jednak funkcje mistrza pełnili w nich zawsze wicemistrzowie lóż męskich. Wkrótce jednak uznano że wszystkie kobiety kończące osiemnasty rok życia mają moralne prawo wstąpienia do zakonu. Idea ta szybko znalazła duży oddżwięk i bardzo szybko zaczeły powstawać liczne loże „Rebeca” w USA, a następnie Ameryce Południowej, Australii i w Europie.

 

„REBECA” W SZWECJI

W Szwecji pierwsza loża „Rebeca” powstała jednak dopiero w 1967 roku. Zostało to szybko zaakceptowane przez kobiety i ruch zaczął rozprzestrzeniać się po całym kraju. W roku 2003 istniało tam już 99 lóż grupujących 12 tysiący sióstr.
Powstanie w Polsce Loży nr 1 „Zygmunt” przyczyniłow się walnie do narodzin kobiecego zakonu w naszym kraju, przede wszystkim dzięki inicjatywie sióstr Ulli Rapphed i Lisbet Olsson. We wrześniu 1994 roku doszło do pierwszego spotkania pań, w czasie którego podpisano deklarację przystąpienia do Zakonu Odd Fellows i przynależenia do Loży Nr 13 „Elsy Brandstrom” w Boras. Po okresie przygotowań organizacyjnych w 1997 roku do Szwecji wyjeżdża 8 kandydatek. W marcu i maju następnego roku kolejne grupy przyszłych sióstr wyjeżdżają do Boras gdzie przyjmują stopnie inicjacyjne i wyższe.

 

„REBECA” W POLSCE

5 września 1998 roku zostaje ukonstytuowane Stowarzyszenie „Anna”, które 17 września 1999 roku przekształca się w pierwszą w Polsce żeńską Lożę Rebeka Nr 1 „Anna” z siedzibą we Wrocławiu.
Wartości jakimi kieruje się zakon, to jest przyjaźń, miłość i prawda pozostają trwałe i nienaruszalne, wzbudzając szacunek innych kobiet i chęć wstapienia do zakonu.