FAKTY I HISTORIA Odd Fellows Oddział Polski

FAKTY I HISTORIA

Zalążki Stowarzyszenia datowane są na koniec XVIII wieku. Wówczas członkowie klasy średniej a Anglii tworzyli lokalne bractwa dla wspólnej ochrony przed bezrobociem oraz wzajemnej pomocy. Stowarzyszanie się mieszczan było uważane za coś niezwykłego (odd). Bractwa te obejmowały swoim działaniem mężczyzn wykonujących nietypowe (odd) lub sezonowe prace. Te dwa znaczenia słowa ODD stały się źródłem nazwy Stowarzyszenia.

Każde ugrupowanie towarzyskie i dobroczynne jest wzajemnym stowarzyszeniem jednostek, które jako główny cel stawia sobie dobro swoich członków. Jednym z podstawowych założeń jest zagwarantowanie członkom pomocy w potrzebie w przypadku choroby, bezrobocia lub innych nieszczęść. Niesienie ulgi i zapewnianie pożywienia członkom, ich rodzinom i bliskim krewnym, wdowom i sierotom było na początku głównym celem organizacji OF. Cele te zostały wiernie i stale podtrzymywane na przestrzeni historii Stowarzyszenia.

Instytucja OF miała swój początek w Manchesterze w Angli w roku 1812 lub 1813, mimo iż ‘przyjazne stowarzyszenia’, z których powstał OF wcześniej już istniały w różnych częściach Anglii. Przetrwały zapisy istnienia stowarzyszeń takich jak: Oakly Arms, Borough of Southwark, które istniały już od 1745 roku, a także innych podobnych stowarzyszeń w tym wczesnym okresie. Stowarzyszenia te, istniały niemal wyłącznie w celu zapewnienia pomocy w znalezieniu pracy członkom, którzy byli jej pozbawieni. Stopniowo, cele i działania uległy poszerzeniu, przyjęto wspólne obrzędy i utworzono federację. W wyniku powstała instytucja OF w Manchesterze w 1812 lub 1813 roku. Jako główny cel OF zadeklarowała ‘niesienie pomocy każdemu, kto się zgłosi w chorobie czy nieszczęściu, o ile jest przywiązany do Królowej i rządu oraz wierny Stowarzyszeniu. Te wczesne towarzystwa przyjaźni i pierwsze Stowarzyszenie OF w Manchesterze obejmowały honorowych, skromnych, oszczędnych i biednych robotników, których jedynym celem było zapewnienie ulgi współtowarzyszom w czasach niedoli. Wraz ze wzrostem Stowarzyszenia, obszar dobroczynności i posługi poszerzył się i stał bardziej ekspansywny.

 

thomas_wildey

Twórca IOOF

Thomas Wildey, twórca IOOF urodził się w Londynie w 1782 roku. Wstąpił do Odd Fellows w 1804 roku. W owym okresie nie istniała struktura organizacyjna Stowarzyszenia. Celem Wildeya była organizacja współpracy oraz wzajemnej pomocy członków. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki kontynuował swoją pracę. Tam, 26 kwietnia 1819 r. Utworzono IOOF, niezależny od angielskiego Odd Fellows. Aktywność twórcy IOOF zaowocowała wzrostem liczby kół i członków. W roku śmierci Wildeya, w 1861 r. Było już ponad 200 tysięcy członków. Obecnie istnieje na świecie ponad dwadzieścia tysięcy oddziałów liczących ponad 800 tysięcy członków. W 1851 r. Utworzono żeńskie oddziały „Rebeka”. Wstępowały do nich głównie wdowy, żony, siostry, matki i córki członków Stowarzyszenia

 

 

IOOF w Polsce

Pierwsze oddziały powstały w drugiej połowie XIX wieku w zaborze pruskim. Po I wojnie światowej działało w Polsce 6 oddziałów: w
Poznaniu „Kosmos”, Inowrocławiu „Astrea”, Bydgoszczy Emanuel Schweizer”, Gnieźnie „Friedens”, Toruniu „Coppernicus”  i Grudziądzu „Ostheim”. Ponadto w Gdańsku działała loża „Gedania” i obóz „Vistula”. Oprócz nich działało 18 lóż na Dolnym Śląsku, w tym aż pięć we Wrocławiu: „Morse”, „Moltke”, „Phoenix”, „Freundschaft”, „Caritas”. W latach 1925-26 na swą siedzibę wybudowały nowoczesny budynek wg. projektu A.Radiga – przy obecnej ulicy Hallera (zdjęcie obok). Po dojściu Hitlera do władzy Loże zlikwidowano, a dom został zaadoptowany na kino (po II wojnie „Przodownik”  i dalej kino „Lwów”).   ioof_wroclaw_hallera

 

Po II wojnie światowej dopiero w latach 90-tych powstały warunki do wznowienia działalności IOOF. W listopadzie 1991 r. 7 mieszkańców Wrocławia zostało przyjętych do Stowarzyszenia w oddziale „Catena 113” w Boras w Szwecji.

15 Kwietnia 1992 r. wpisano do rejestru stowarzyszeń Stowarzyszenie Bratniej Pomocy „Odd Fellows” w Rzeczypospolitej Polskiej.