CZYM JEST ODD FELLOWS Odd Fellows Oddział Polski

CZYM JEST ODD FELLOWS

Jak powstało Odd Fellows

Istnieją wprawdzie legendy, datujące powstanie O.F. aż po czasy starożytnego Rzymu, ale najbardziej prawdopodobne jest jednak pojawienie się tej nazwy w w XVIII wiecznej Anglii. W tych czasach sfrustrowani członkowie klasy średniej, głównie rzemieślnicy, tworzyli lokalne bractwa dla wspólnbej ochrony przed bezrobociem i dla wzajemnego wsparcia finansowego.  Do tego czasu tylko arystokracja tworzyła takie formy filantropijnego stowarzyszania się, więc ich powstawanie w środowisku zwykłych ludzi – to jest mieszan, było uważane za coś niezwykłego (z ang. – odd). Co więcej, te stowarzyszenia obejmowały swą pomocą mężczyzn wykonujących nietypowe (drugie znaczenie słowa odd – nietypowy) zajęcia. Te dwa źródła słowa ODD złożyły się na charakterystyczną nazwę stowarzyszenia, które przynosi tyle niezwykłych i nietypowych pożytkó ludziom na całym świecie.

Independent Order of Odd Fellows – czyli Niezależny Zakon Niezwykłych (nietypowych) Kolegów

MISJA I.O.O.F.

Początkowo głównym celem Stowarzyszenia była pomoc materialna potrzebującym członkom, odwiedzanie chorych, grzebanie umarłych. (co miało to ogromne znaczenie w czasie częstych pomorów), pomaganie uciśnionym oraz wspieranie wdów i sierot. Stopniowo cele materialne zeszły na plan dalszy i stały się środkami dla doskonalenia osobowości członków IOOF.

Dewizą Stowarzyszenia jest: Przyjaźń, Miłość, Prawda. Jego członkowie winni wierzyć w najwyższą istotę, stworzyciela i organizatora wszechświata oraz braterstwo ludzi. Stowarzyszenie propaguje wolność myśli i sumienia, zwalczanie przesądów, zabobonów, zazdrości i zawiści. Propaguje doskonalenie siebie poprzez sprawiedliwe działanie, okazywanie cierpliwości oraz ludzkiej miłości.

Stowarzyszenie nie zajmuje się religiami ani polityką.

Założenia I.O.O.F w Polsce:

Stowarzyszenie w swoim działaniu kontynuuje tradycje, działalność i obyczaje Stowarzyszenia „ODD FELLOWS” działające w przeszłości na obszarze obecnego Państwa Polskiego.

Wykonując zadania statutowe Stowarzyszenia współpracuje z organizacjami „Independent Order of Odd Fellows” (IOOF) w innych krajach, współdziałanie swoje koordynując zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Bratniej Pomocy „ODD FELLOWS” w Królestwie Szwecji.

CELE ODD FELLOWS

Celem Stowarzyszenia jest:

– krzewienie wzorców etycznych opartych na przyjaxni, miłości i prawdzie,

– inspirowanie i realizowanie działań charytatywnych,

– tworzenie organizacyjnych i materialnych podstaw do kształtowania wśród swych członków i w otoczeniu Stowarzyszenia wyznawanych wartości etycznych.