Previous Next

Zgromadzenie Ogólne – nowa data

Z powodów organizacyjnych i formalnych odwołuje się Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia zwołane na 08.06.2013r. !!!
Nowy termin Zgromadzenia Ogólnego to: 29.06. 2013 r. (sobota), godz. 10:00.
Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w Gościmiu podczas naszego dorocznego zjazdu.

Porządek obrad Zgromadzenia rozszerza się o nowy punkt – sprawy osobowe