Previous Next

Wspieramy Andrzeja

Zebrane pieniądze będące dochodem z III-go Pikniku Jazzowego Odd Fellows zostały przekazane Andrzejowi Sienickiemu:

Zarząd Oddziału Nr 1 Stowarzyszenia Bratniej Pomocy “Odd Fellows” w Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu informuje, iż w wyniku podjętych działań celem udzielenia wsparcia finansowego dla chorego na stwardnienie rozsiane muzyka Pana Andrzeja Sienickiego, została uzyskana kwota 15 000 PLN.

Inicjatywa wsparcia Pana w walce z nieubłaganą chorobą została zrealizowana dzięki zaangażowaniu członków naszego Stowarzyszenia w organizację III-go Pikniku Jazzowego „Odd Fellows”, a także dzięki Pańskim przyjaciołom ze sceny muzycznej którzy na tym Pikniku grali i śpiewali: Tadeusza Nestorowicza, zespołów „Sami Swoi”, Funk Factory, Dixie Tigers Band, Ever Green, Zespołu Kameralnego ze Szkoły Muzycznej przy ul. Łowieckiej we Wrocławiu, oraz  Jarosława Królikowskiego.

Niniejszym przekazujemy Panu w/w kwotę 15 000 PLN jako darowiznę pieniężną na cele związane z kontynuacją leczenia i podjęcia wyspecjalizowanych działań rehabilitacyjnych. Wyżej wymieniona kwota została przekazana gotówką.

Życzymy, aby udało się Panu pokonanie tej podstępnej choroby jaką jest stwardnienie rozsiane, by mógł Pan cieszyć się życiem i robić to co Pan kocha:  grać jazz!

Akt darowizny wręcza Prezes Oddziału – Mirek Okińczyc