Wielka Loża Polska Odd Fellows Oddział Polski

Wielka Loża Polska

17 marca 1920 r. w siedzibie poznańskiej Loży „Kosmos” uchwalono utworzenie Wielkiej Loży Polski pod jurysdykcją amerykańskiej Sovereign Grand Lodge of the IOOF. Loża ta została uroczyście zainstalowana 30 czerwca 1925r. Wielkim Sir’em został Wilhelm Warschauer. W 1930r. została zorganizowana w Łodzi pierwsza w pełni Polska Loża „Navicula”, któa w roku 1935 zmieniła nazwę na „Mickiewicz”. W roku 1934 powstaje w Warszawie Loża „Ogniwo” i druga w Bydgoszczy Loża „Humanitas”. Na przełomie kwietnia i maja 1938r. zapadły decyzje o samolikwidacji lóż polskich. Dnia 22 listopada 1938 r. Prezydent RP wydał dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich. Ruch Odd Fellows niedgy nie był związany z masonerią ani nie był za takowy uważany przez samych wolnomularzy. Świadczą o tym liczne wystąpienia, jak chociażby Związku Niemieckich Wielkich Lóż z roku 1874, czy szwajcarskiej Wielkiej Loży Alpina z 1908r. Uznawano szlchetność celów O.F., lecz jednocześnie w odróżnieniu od wolnomularstwa (masonerii) jest to organizacja działająca głównie na polu materialnym i jawnie.

Zarząd IOOF w Polsce mieści się aktualnie we Wrocławiu. W ramach Stowarzyszenia działają loże:

  • we Wroclawiu – Zygmunt i Wratysław, oraz Loża żeńska Anna
  • Lesznie – Comenius,
  • Poznaniu – Kosmos,
  • Szczecinie – Bogusław, Stetinum, oraz Loża żeńskaVega
  • Zielonej Górze – Lubusia