Struktura Lóż i obozów Odd Fellows Oddział Polski

Struktura Lóż i obozów

IOOF w Polsce

Pierwsze oddziały powstały w drugiej połowie XIX wieku w zaborze pruskim: w Poznaniu, Inowrocławiu, Bydgoszczy, Gnieźnie, Toruniu i Grudziądzu. Po I wojnie światowej działało w Polsce 6 oddziałów. Powstanie w okresie II RP Zarządu Głównego pozwoliło na rozszerzenie wpływu Stowarzyszenia na cały kraj. W 1938 r. Stowarzyszenie rozwiązało się.

Po II wojnie światowej dopiero w latach 90-tych powstały warunki do wznowienia działalności IOOF. W listopadzie 1991 r. 7 mieszkańców Wrocławia zostało przyjętych do Stowarzyszenia w oddziale „Catena 113” w Boras w Szwecji.

15 Kwietnia 1992 r. wpisano do rejestru stowarzyszeń Stowarzyszenie Bratniej Pomocy „Odd Fellows” w Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie posiada następujące Oddziały na terenie Polski:

Oddział nr 1 „Zygmunt” we Wrocławiu,    http://zygmunt.org.pl

Oddział nr 2 „Comenius” w Lesznie,

Oddział nr 3 „Lubusia” w Zielonej Górze,

Oddział nr 4 „Wratysław” we Wrocławiu,

Oddział nr 5 „Bogusław” w Szczecinie,

Oddział nr 6 „Kosmos” w Poznaniu,

 

Oddział żeński – Rebeca nr 1 „Anna” we Wrocławiu