Sprawozdanie 2011 Odd Fellows Oddział Polski

Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia  Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2011:

  1. Bilans uproszczony
  2. Rachunek wyników
  3. Sprawozdanie merytoryczne
  4. Informacja dodatkowa