Prawa i obowiązki członków Odd Fellows Odd Fellows Oddział Polski

Prawa i obowiązki członków Odd Fellows

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  • Odwiedzanie chorych i świadczenia na rzecz służby zdrowia,
  • Wspieranie ubogich,
  • Opiekowanie się sierotami,
  • Współdziałanie z władzami samorządowymi i administracja państwową, oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia,
  • Inicjowanie i organizowanie własnej działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone będą na działalność statutowa Stowarzyszenia,
  • Prowadzenie funduszu pomocy koleżeńskiej,
  • Zawieranie umów i wchodzenie w spółki prawa handlowego, zakładanie fundacji oraz bycie członkiem innych fundacji, dochody z tej działalności przeznaczone będą na działalność statutową.

Stowarzyszenie poprzez działalność statutową, oraz liczne imprezy charytatywne pomaga ludziom będącym w potrzebie. Są to m.in.:

– zbiórki pieniędzy na posiłki dla najuboższych dzieci
– finansowanie hospitalizacji i rekonwalescencji różnych osób
– zakup instrumentów muzycznych dla zdolnych dzieci
– akcje wspierające kulturę i sztukę
– inne cele dobroczynne

Przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Odd Fellows pomagasz w realizowaniu wielu dobrych uczynków.