Jak zostać członkiem Odd Fellows ? Odd Fellows Oddział Polski

Jak zostać członkiem Odd Fellows ?

Czym jest członkostwo w Odd Fellows?

  • Po pierwsze, członkostwo w O.F. podkreśla wiarę w istnienie Siły Sprawczej oraz Braterstwo Mężczyzn. Wiara w te dwa przekonania jest jedynym „wymaganiem” dla członkostwa. Zakon O.F. nie jest zainteresowany żadną formą dywersyfikacji swych członków
  • Po drugie, przynależność do O.F. jest poświęcona poszerzaniu horyzontów umysłowych, bez umnijeszania czyichkolwiek praw lub przywilejów, oraz przede wszystkim – rozwojowi charakteru.
  • Zakon O.F. jest organizacją, ponieważ tylko związek indywidualności w zorganizowanym członkowstwie synergicznie zwiększa wspólną pracę dla wspólnego dobra.
  • Członkostwo w OF jest wyrazem pewnej filozofii życia, a także celowym wysiłkiem podjętym dla promocji takiej filozofii – filozofii podniesienia i utrzymania standartu życia; kierowania myślami i postępowaniem zgodnie z pryncypiami praktycznej mądrości (zdrowego rozsądku) oraz filozofii umiłowania prawdy.
  • Przynależność do O.F. jest zobowiązaniem, któe każdy człowiek Zakonu ma wobec każdego innego mężczyzny – członka OF, ponieważ wszyscy jesteśmy równi i w jednakowym stopniu podlegamy prawom rządzącym Wszechświatem, prawom jego Stwórcy.
  • Wreszcie, być w O.F. znaczy nauczać i stosować zasady Przyjaźni, Miłości i Prawdy; zasady Wiary, Nadziei i Miłosierdzia, a także Powszechnej Sprawiedliwości. To są bowiem podstawowe zasady doktryny Zakonu O.F. ; fundamenty myśli i działań, które zmierzają do stworzenia pokoju i harmonii pomiędzy ludźmi i prowadzą do ostatecznego celu, jakim jest powszechne braterstwo

Aby zostać członkiem naszego Stowarzyszenia należy uzyskać rekomendację od osób działających w Odd Fellows, oraz przejść pozytywną weryfikację.

Dość chętnie ludzie z zewnątrz organizacji utorzsamiają Odd Fellows z masonerią. Być może jest to spowodowane tym że przyjęty rytuał  spotkań, sposób prowadzenia zebrań, oraz realizacja zadań zbliżona jest do wolnomularstwa. Odd Fellows powstał jednak znacznie później niż Zakony masonerii. Na początku zrzeszeni w Zakonie „Dziwni Kolesie” wywodzili się z grup rzemieślniczych, czeladniczych, grup aktorskich i ludzi pozbawionych wsparcia (dziś: ubezpieczenia) na wypadek choroby  czy bezrobocia. Stąd wywodzi się dominujący pion w działalności Stowarzyszenia O.F. – akcje charytatywno-filantropijne , masowe wsparcia i okazywanie wszelakiej pomocy osobom będącym w potrzebie.

Nasz założyciel (za takiego go uważamy) – londyński kowal, Thomas Wildey (1782-1861) wywędrował w 1817 roku do USA. W 1819 r, gdy wybuchła wielka epidemia febry, udało mu się utworzyć organizację pomocy dla dużej liczby chorych. Organizację ta przekształciła się w Washington Lodge Nr 1 w Baltimore. Wildey pokusił się o wprowadzenie do programu Zakonu założeń wychowawczych i idealistycznych, podczas gdy w Anglii cele społeczne lóż Zakonu były bardziej materialne. Wildeyowi w pierwszym rzędzie chodziło o wzajemną pomoc, odwiedzanie chorych, grzebanie zmarłych i niesieni pomocy sierotom i wdowom.

W 1851 r. utworzono żeńskie loże Rebecca. Na początku wstępowały do nich jedynie wdowy, żony, siostry, matki i córki Odd Fellows.